“Бордогийн дарс” баримтат кино

Jargal Defacto
Jargal Defacto 8k Views
1 Min Read

Орчин үеийн Бордо бол хорвоогийн сайн дарсны маш чухал нутгийн нэг. Бордо-гүй дарсны ертөнцийг төсөөлөх боломжгүй. Бордогийн дарсыг усан үзмийн талбайгаар нь 36 дүүрэгт хуваадаг. Дүүрэг бүрийг дотор нь байршлаар бас ялгана. Тухайн байршлын ороонгийн талбай, үндсэн хөрөнгийг нэгтгээд Шато буюу цайз гэдэг.

Шато бүр өөрийн онцлогтой тансаг дарс үйлдвэрлэдэг. Өөр дарстай холилдуулахгүйн тулд, дарсаа шато дотроо нэрийнхээ шошготой лонхонд савладаг. Дарсны чанар, зах зээлийн үнэлгээ, экспортын хэмжээ, нэр хүндээр нь шато бүрийг эрэмбэлж cru classés гэх системээр ангилдаг. Энэ нутгийн бүх дарсыг Бордо гээд, дээр нь дүүргийн, бас тухайн газрын нэрийг нэмж оруулдаг. Жишээ нь Médoоc, Graаve, St. Emilion, Pomerol гэх мэт. Бордогийн дарс л гэвэл аль нэг шатогийн дарс гэсэн үг.

Share this Article
Leave a comment