Тоон тойм: Улаанбаатарын эдийн засгийн клубын албан ёсны нээлт

Jargal Defacto
Jargal Defacto 5.3k Views
0 Min Read

Уг клуб нь 2013 оны 9-р сарын 12-ний өдөр байгуулагдсан ба Монголын болон дэлхийн хэмжээний эдийн засгийн асуудлыг хэлэлцэх платформ юм. Клубын үйл ажиллагаа эдийн засгийн, нийгмийн бодлогод нөлөөлөхүйц бизнес эрхлэгчид, улс төрчид болон судлаачдын эдийн засгийн талаар хэлэлцдэг форум хэлбэрээр явагдна. Гишүүнчлэлтэй холбоотой мэдээллийг энд дарж авна уу.

Share this Article
Leave a comment