INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Тухай

Энэхүү цахим хуудас нь монголын хөрсөн дээр бий болсон ардчилал, хүний эрх, зах зээлийн үнэт зүйлсийг нийгэмд төлөвшин тогтоход хувь нэмэр оруулах зорилготой юм. Энэ цахим хуудас болон гар утасны аппликэйшнийг санаачлан бүтээсэн Дамбадаржаагийн Жаргалсайхан нь “Жаргал Де Факто” нэрээр нийтэд танигдсан бөгөөд эдийн засаг, улс төрийн бодлогын шүүмж-нийтлэл бичдэг ба телевиз, радиогийн ярилцлага хөтөлдөг юм.

Д.Жаргалсайхан нь өөрийн багынхаа хамт Монгол улсад болж буй улс төр, эдийн засаг, нийгмийн амьдралын гол гол үйл явдлын тоймыг долоо хоног тутам хараат бус, судлаачийн байр сууринаас хийж V-телевизээр Англи, Монгол хэлээр хүргэж байна.

Мөн долоо хоног тутмын эдийн засаг, улс төрийн бодлогын шүүмж нийтлэлээ монголчууддаа болон хөрш зэргэлдээ орнуудын уншигчдад төрөлх хэлээр нь хүргэхийг зорьж Англи, Орос, Япон, Солонгос, Хятад зэрэг хэлээр түгээж байна.

Энэхүү вебсайтад Д.Жаргалсайханы 2009 оны 7-р сарын 1-ээс бичиж эхэлсэн нийтлэл, 2010 оны 8-р сарын 25-аас хийж эхэлсэн ярилцлага, тойм, баримтат кино зэрэг мэдээллүүд огнооны дарааллаараа орж буй болно. Монгол улсаа хөгжүүлэх зорилготой бүх хүнд нээлттэй хэлэлцүүлэгт оролцох боломжийг “Жаргал Де Факто Форум” (JDF) олгож байгаа юм.