INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Please login first, then write your perspective

In progress

Is it right to raise the pay of teachers?


Which one of the following are you? Write your perspective

Once all the perspectives are received, they will be published at the same time.

Forum (0)


Upvote
0 people (0%)

Түдгэлзсэн
0 people (0%)

Дэмжээгүй
0 people (0%)

Editors pick

@jargaldefacto


Ш.Эрдэнэхүү (Erdenekhuu Shagdarjav)

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хөгжлийн төвийн тэргүүн

Social

2017.10.04  •  36 min

Ярилцсан сэдвүүд:1. Хүнсний аюулгүй байдал2. Хувь хүний хоолны соёл3. Хоол үйлдвэрлэл,...

1   0

@jargaldefacto


恥をさらす鉱業界

MINING SECTOR WITH UNDERWHELMING PERFORMANCE

Mining

2017.11.29  •  1 min

今日、モンゴルにとって鉱業はなくてはならないものとなった。輸出の86%、全産業の71%、経済の18%、税収の30%が鉱業によって占められている。2014年、モンゴルの銅輸出量は120万トン、4兆5千億...

0   0

@jargaldefacto


Iain Haddow

Executive Editor, Asia Region at BBC World Service Languages

Social

2017.10.07  •  28 min

0   0

@jargaldefacto


Йэн Хаддөү (Iain Haddow)

"BBC News"-ийн Азийн бүсийг хариуцсан ерөнхий редактор

Social

2017.10.07  •  28 min

Ярилцсан сэдвүүд:1. BBC, дэлхийн хамгийн том хэвлэл мэдээллийн агентлагийн үйл ажиллагааны хүрээ...

2   0