INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Шинжлэх ухаан

С.Цолмон (Tsolmon Sodnom)

Улаанбаатарын их сургуулийн дэд захирал, түүхч, доктор


2016 оны 10 сарын 05


Д.Жаргалсайхан
@jargaldefacto


26225   0


31 минЯрилцсан сэдвүүд:
1. Их эзэнт Монгол гүрний эхлэл ба төгсгөл, шалтгаан
2. Монгол Манжийн харилцаа
3. Монгол Хятадын харилцаа
4. Түүхийн сургамж


Нийтлэл танд таалагдсан уу?

Сэтгэгдлүүд (0)


Дэмжсэн
0 хүн (0%)

Түдгэлзсэн
0 хүн (0%)

Дэмжээгүй
0 хүн (0%)