INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Эдийн засаг

RADIO DE FACTO - Төрийнх биш ээ, иргэн таны өр


2016 оны 10 сарын 12


Д.Жаргалсайхан
@jargaldefacto


998   0


1 мин


Нийтлэл бичсэн огноо: 2016.10.12
Эфирт цацагдсан огноо: 2016.10.12


Нийтлэл танд таалагдсан уу?

Сэтгэгдлүүд (0)


Дэмжсэн
0 хүн (0%)

Түдгэлзсэн
0 хүн (0%)

Дэмжээгүй
0 хүн (0%)