INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Эдийн засаг

RADIO DE FACTO - Монголын хөгжилд дутсан багана


2016 оны 06 сарын 22


Д.Жаргалсайхан
@jargaldefacto


900   0


1 мин


Нийтлэл бичсэн огноо: 2016.06.22
Эфирт цацагдсан огноо:2016.06.22


Нийтлэл танд таалагдсан уу?

Сэтгэгдлүүд (0)


Дэмжсэн
0 хүн (0%)

Түдгэлзсэн
0 хүн (0%)

Дэмжээгүй
0 хүн (0%)