INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Эдийн засаг

RADIO DE FACTO - Эрх мэдэл үү Эдийн засаг уу


2016 оны 12 сарын 07


Д.Жаргалсайхан
@jargaldefacto


969   0


1 мин


Нийтлэл бичсэн огноо: 2016.12.07
Эфирт цацагдсан огноо: 2016.12.07


Нийтлэл танд таалагдсан уу?

Сэтгэгдлүүд (0)


Дэмжсэн
0 хүн (0%)

Түдгэлзсэн
0 хүн (0%)

Дэмжээгүй
0 хүн (0%)