INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Оролцоо

MIU дээд сургуулийн төгсөлтийн баяр 2015.06.19


2015 оны 08 сарын 06


Д.Жаргалсайхан
@jargaldefacto


4832   0


33 минНийтлэл танд таалагдсан уу?

Сэтгэгдлүүд (0)


Дэмжсэн
0 хүн (0%)

Түдгэлзсэн
0 хүн (0%)

Дэмжээгүй
0 хүн (0%)