INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Нийгэм

Жон-Бернард Грениэр (Jean-Bernard Grenier)

Францын Шату Анжелу дарсны эдлэнгийн Захирлуудын зөвлөлийн гишүүн


2016 оны 11 сарын 19


Д.Жаргалсайхан
@jargaldefacto


5962   0


30 минЯрилцсан сэдэв:

1. Францын Бордо нутгийн дарсны онцлог

2. Дарсны амт, чанар үйлдвэрлэгдэж буй эдлэн бүрээрээ яагаад ялгаатай байдаг вэ?

3. Усан үзэм тариалахаас эхлэн хэр их хугацаа, шат дамжлагаар дарс хэрэглэгчдийн гарт очдог вэ?

4. Дарсны хэрэглээ АзидНийтлэл танд таалагдсан уу?

Сэтгэгдлүүд (0)


Дэмжсэн
0 хүн (0%)

Түдгэлзсэн
0 хүн (0%)

Дэмжээгүй
0 хүн (0%)