INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Нийгэм

Йэн Хаддөү (Iain Haddow)

"BBC News"-ийн Азийн бүсийг хариуцсан ерөнхий редактор


2017 оны 10 сарын 07


Д.Жаргалсайхан
@jargaldefacto


5366   0


28 мин


Ярилцсан сэдвүүд:

1. BBC, дэлхийн хамгийн том хэвлэл мэдээллийн агентлагийн үйл ажиллагааны хүрээ санхүүжилтийн тухай.

2. BBC-гийн үйл ажиллагааны баримталдаг зарчим.

3. Олон нийтийн телевизийн үүрэг бол олон нийтэд үйлчлэх. Ямар бэрхшээл гардаг вэ? Яаж түүнийг шийдэж байсан тухай.


Нийтлэл танд таалагдсан уу?

Сэтгэгдлүүд (0)


Дэмжсэн
0 хүн (0%)

Түдгэлзсэн
0 хүн (0%)

Дэмжээгүй
0 хүн (0%)