INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Нийгэм

Д.Октябрь (Oktyabri Dash)

Баянзүрх дүүргийн 92-р сургуулийн захирал


2017 оны 05 сарын 17


Д.Жаргалсайхан
@jargaldefacto


8513   0


33 минЯрилцсан сэдвүүд:

1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн нөхцөл байдал, өдрийн хоол, бие засах газрын хүрэлцээ. 

2. Хүүхдийн боловсролд юу нь илүү чухал вэ? Мэдлэг үү, хүмүүжил үү?

3. Хүүхэд бие даан сэтгэж сурахын тулд юу хэрэгтэй вэ?

4. Капиталист нийгмийн хүүхдийн хүмүүжилд юунд голчлон анхаарах вэ?


Нийтлэл танд таалагдсан уу?

Сэтгэгдлүүд (0)


Дэмжсэн
0 хүн (0%)

Түдгэлзсэн
0 хүн (0%)

Дэмжээгүй
0 хүн (0%)