INFORMING. INSPIRING. EMPOWERING.

Нийгэм

Д.Дашпүрэв (Dashpurev Danzankhorloo)

Олон улс cудлалын дээд сургуулийн захирал, МУ-ын Гавьяат багш


2017 оны 09 сарын 02


Д.Жаргалсайхан
@jargaldefacto


3333   0


33 минЯрилцсан сэдвүүд:

1. Өнөөгийн монголын нийгмийн хандлага зөв үү?

2. Хүмүүнлэг оршихуй ба монголчууд өнөөдөр.

3. Их ба бага хувьчлалын дүгнэлт.

4. Монголын авлигыг яаж зогсоох вэ?

5. Засаглалын эрх мэдлийн тухай Монтескью-гийн дүрэм.


Нийтлэл танд таалагдсан уу?

Сэтгэгдлүүд (0)


Дэмжсэн
0 хүн (0%)

Түдгэлзсэн
0 хүн (0%)

Дэмжээгүй
0 хүн (0%)